Dekkingen

WELKE VERZEKERINGSVORMEN ZIJN ER:

 

Iedere verzekeraar gebruikt zijn eigen terminologie voor het omschrijven van zijn dekking voor het vaartuig zelf, zo heb je:

  • Casco (Beperkt of Volledig
  • Aansprakelijkheid (WA)
  • Inboedel
  • Ongevallen opvarende
  • Rechtsbijstand
  • P&I (Protection & Indemnity)

CASCO:

Op Brand, Diefstal en Brand & Diefstal na wordt hier bedoelt dat alle van buiten komende onheilen zijn verzekerd mits niet uitgesloten in de voorwaarden of via clausules. Hiermee aangegeven dat een All Risks dekking eigenlijk niet bestaat omdat iedere polis wel een uitsluiting heeft bijvoorbeeld opzet of het zogeheten eigen gebrek.

Het is dus van groot belang bij het afsluiten van een verzekering daar goed naar te kijken want als je bij een schade tot de ontdekking komt dat het niet verzekerd is ontstaat er een groet teleurstelling met alle (ook financiële) gevolgen van dien.

Wat betreft de Brand, Diefstal of Brand & Diefstal dekking zijn uitsluitend die evenementen verzekerd waarbij eveneens uitsluitingen van toepassing kunnen zijn via voorwaarden of clausules. Zie daarvoor de teksten onder diefstalmaatregelen

Juist het lezen van voorwaarden en nadere uitleg vragen is van groot belang.

AANSPRAKELIJKHEID

Wederom op de drie eerder genoemde dekkingen (Brand, Diefstal en Brand & Diefstal) na wordt er eveneens dekking gegeven voor uw ettelijke aansprakelijkheid als eigenaar/gebruiker van het verzekerde vaartuig.

Deze dekking is veelal € 5.000.000,00 en is gebaseerd op het Londens Limitation Verdrag waarin de aansprakelijkheid wordt bepekt en in enkele fondsen is verdeeld. Bij normaal particulier gebruik binnen Europa is dit bedrag voldoende behoudens in Italië, deze willen een dekking die tot € 6.070.000,00 gaat, hierin wordt door verzekeraars voorzien door afgifte van het Italië certificaat.

Bij de andere dekkingen kunt u de aansprakelijkheidsdekking als optie bijsluiten.

INBOEDEL

Bij de uitgebreide dekkingen is meestal een standaard bedrag meeverzekerd voor de inboedel. Maar ook dat varieert van hoogte bij de verzekeraars, dat kan van 20% tot 40% zijn waarbij sommigen ook weer een maximering toepassen.

Onze ervaring is echter dat deze bedragen in geval van schade toereikend zijn. Je moet je vaartuig ook niet als opslagplaats in de winter gaan gebruiken voor spullen die je thuis alleen zomers gebruikt. Dan heb je een probleem bij schade.

De aanwezige inboedel dient ook wel degelijk bij het vaartuig te behoren. Wat niet direct als inboedel wordt gezien bij een vaartuig terwijl dat in het woonhuis wel zo is zijn bv zaken zoals matrassen, ingebouwde tv etc. Zaken die bij aanschaf vanaf de dealer al aanwezig waren en dus in de waarde van het vaartuig zitten. Bij het inboedelbedrag moet u dus echt denken aan zaken die u separaat meeneemt aan boord. Potten, pannen, kleding, losse TV etc.

Indien het gratis verzekerde bedrag niet voldoende is, is er meestal de optie om het bedrag tegen extra premie te verhogen.

ONGEVALLEN OPVARENDE

Soms is er standaard een ongevallendekking in de uitgebreide polissen opgenomen. Zo niet, dan is het mogelijk optioneel een ongevallendekking af te sluiten tegen een extra premie. De premie is afhankelijk van welke bedragen er verzekerd moeten worden.

RECHTSBIJSTAND

Dit is eigenlijk hetzelfde geregeld als bij ongevallen. Juridische verhaal service is wel verzekerd op de uitgebreide dekking in vel gevallen maar een zogeheten actieve rechtsbijstand dekking dient optioneel te worden bijgesloten tegen extra premie.

Juridische verhaal service geeft alleen dekking als verzekeraar zijn betaalde schade bij een derde wil verhalen of als u aansprakelijk wordt gesteld voor een schade waarbij verzekeraar van mening is dat u onschuldig bent en dus ook aan de derde niet wenst uit te keren. Daarbij moet dan wel vooraf onomstotelijk vast staan dat u niet schuldig bent.

P&I (Protection en Indemnity)

Deze verzekering wordt over het algemeen gesloten bij P&I clubs. Er zijn verzekeraars die deze verzekering ook voeren maar daar zitten duidelijk verschillen in, zelfs in het afhandelen van schades. Verzekeraars zullen eerder een schade afhandelen op basis van voorwaarden terwijl een club veelal kijkt hoe ze een lid van de club kunnen helpen. U bent dus geen verzekerde, maar een lid van de club.

Deze verzekeringsvorm wordt gesloten zodra het vaartuig wordt gebruikt voor chartervaart of als er bemanning aan boord is. Chartervaart is op de standaard pleziervaartuigenverzekeringen uitgesloten, indien het wordt meeverzekerd wordt schade aan betalende passagiers en bemanning uitgesloten.

De dekking van een P&I gaat heel ver en heeft soms wel een verzekerd bedrag van € 500.000.000. Bij de downloads staan enkele documenten over deze verzekeringsvorm.

DNA Yachtinsurance +31 (0)10-2909343
Altijd en overal goed geregeld
Regel het met DNA Yachtinsurance.